Šablony OP VVV

Vedení školyProjekty

Šablony OP VVV Tyto projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií. Šablony pro SŠ a VOŠ II Název projektu: Podpora vzdělávacích možností Uměleckoprůmyslové akademie Světlá nad Sázavou Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0­.0/18_065/0013187 Datum realizace: 1. 9. 2019 až 28. 2. 2022 Přidělené prostředky: …

Erasmus+

Vedení školyProjekty

Naše škola v roce 2021 poprvé získala prostředky z programu Erasmus Kováři pojedou do ciziny soutěžit, pedagogové studovat cizí jazyk V dubnu roku 2021 jsme obdrželi první informativní e-mail o možnostech připojit se k programu Erasmus a využít možnosti, které nabízí. A již o necelý …

Učíme se ze života pro život 2

Vedení školyProjekty

Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina II. Projekt bude realizován v období: 15. 2. 2021 – 30. 11. 2023. Realizace aktivit ve škole bude probíhat ve školních rocích: 2021/2022, 2022/2023. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0¬­.0/19_078/0020364 Škola …

Projektové aktivity 2007-2022

Vedení školyProjekty

Projektové aktivity školy v období 2021 – 2022 Erasmus V dubnu roku 2021 jsme obdrželi první informativní e-mail o možnostech připojit se k programu Erasmus a využít možnosti, které nabízí. A již o necelý měsíc později jsme podávali žádost. Byla to …

MODERNIZACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (MOV)

Vedení školyProjekty

NAŠE ŠKOLA JE ZAPOJENA DO PROJEKTU MOV „MODERNIZACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (MOV)“ Projekt Modernizace odborného vzdělávání (MOV) rozvíjí kvalitu odborného vzdělávání a podporuje uplatnitelnost absolventů na trhu práce. Je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů a …

Projekt UNIV 2 KRAJE a UNIV 3

Vedení školyProjekty

Projekt UNIV 3 Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání, do kterého se naše škola zapojila, navazuje na systémový projekt UNIV a na aktivity individuálního projektu národního UNIV 2 KRAJE. Projekt UNIV 3 byl zahájen v únoru 2012 a jeho …