Program prevence sociálně patologických jevů města Světlá n. S.

Vedení školyProjekty

Pokračuje naše spolupráce s městem Světlá nad Sázavou v rámci prevence sociálně patologických jevů. Naše škola obdržela z programu ročně 30.000 Kč, které využila na úhradu besed pro žáky s danou tematikou a vzdělávání pedagogů v oblasti prevence sociálně patologických jevů.