Maturitní zkoušky

Nejdůležitější informace k maturitám

Zapiš si do kalendáře

Termíny maturitních zkoušek

Písemná práce

3. - 4. 4. 2024

Didaktické testy

2. - 7. 5. 2024

Praktické zkoušky

1. 4. - 10. 6. 2024

Ústní zkoušky

16. 5. - 10. 6. 2024

Důležité informace

Z čeho se skládá maturitní zkouška

Společná část

Ve společné (státní) části žáci budou maturovat ze dvou předmětů v jedné úrovni obtížnosti (odpovídá základní úrovni podle katalogů požadavků).

Jedná se o povinnou zkoušku z českého jazyka a literatury, druhou povinnou zkoušku žáci volí z nabídky cizí jazyk nebo matematika. Žáci mohou volit až dva nepovinné předměty z nabídky cizích jazyků nebo matematiky.

Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktických testů, které se hodnotí pouze slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti, žáci tedy z těchto zkoušek neobdrží na vysvědčení známku.

Profilová část

Profilová (školní) část maturitní zkoušky se skládá ze písemné práce a ústního zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si student ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, z písemné práce a ústní zkoušky z tohoto cizího jazyka. 

Dále si studenti Gymnázia volí z nabídky dva předměty, ze kterých skládají ústní profilovou zkoušku.

Studenti všech ostatních maturitních oborů na Akademii mají povinně dané dva odborné předměty ze svého studia, u kterých vykonávají ústní profilovou zkoušku, a dále je čeká také praktická část maturitní zkoušky. 

Nezapomeň podat přihlášku

Přihlas se k maturitě

Pro to, abys mohl/a jít k maturitě, musíš udělat následující:

  • podat řediteli školy do 1. prosince 2023 (pro jarní zkušební období) či do 31. března 2024 (pro podzimní zkušební období) přihlášku k maturitě
  • úspěšně ukončit studium daného ročníku

Jestli žádáš o uzpůsobení podmínek maturity, musíš odevzdat kromě přihlášky i posudek ze školní poradny.

Stáhni si přihlášku

Není ti něco jasné?

Zeptej se svého učitele.

Kontakty na zaměstnance