Přijímací řízení 2024/2025

Letos bude probíhat poprvé nová podoba přijímacího řízení. Termín pro podávání přihlášek je 1. až 20. února 2024. Nově budou mít uchazeči možnost podat až 3 přihlášky, které musí seřadit. Pořadí nelze později měnit, proto vybírejte pečlivě. Níže naleznete všechny potřebné informace.

Info web CERMAT
Systém e-přihlášek DIPSY
Image

Důležité termíny přijímacího řízení

30. 11. 2024

Podávání přihlášek do oborů s talentovou zkouškou

1. - 20. 2. 2025

Podávání přihlášek do ostatních oborů

15. 5. 2025

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení CERMATem

Jak podat přihlášku?

3 možnosti podání přihlášky


Image

Elektronická přihláška

 • Přihlásíte se do systému přes elektronickou identitu.
 • Vyberete si ze seznamu až 3 obory v pořadí 1.-3.
 • Dokumenty, které požaduje daná škola, nahrajete jako scany nebo fotky.
 • Potvrdíte odeslání.
 • Vše je na jednom místě - přihláška, pozvánka i výsledky.
 • Jednoduchý výběr ze všech škol.
 • U každého oboru uvidíte počty přihlášek a přijatých uchazečů.
 • Můžete se vrátit k rozpracované přihlášce.
 • Přílohy se přikládají v kopiích, stačí si ponechat u sebe 1 originál každé přílohy.
 • Ušetříte čas a peníze za posílání přihlášky poštou.

Výpis ze systému

 • Vstoupíte do systému bez přihlášení a vyplníte potřebné osobní údaje o sobě i svém dítěti.
 • Vyberete si ze seznamu až 3 obory. Vyberete je v pořadí dle priority pro přijetí.
 • Dokumenty, které požadují dané školy, nahrajete jako fotky nebo skeny.
 • Potvrdíte odeslání a následně obdržíte na e-mail výpis přihlášky k vytištění.
 • Získaný výpis vytisknete (tolikrát, na kolik škol se hlásíte), podepíšete jej a doručíte v listinné podobě do každé vybrané školy (bez příloh).
 • Jednoduchý výběr ze všech škol.
 • U každého oboru uvidíte počty přihlášek a přijatých uchazečů.
 • Stačí jedna kopie od každé přílohy.
 • Musíte doručit listinnou přihlášku do každé školy.
 • Pozvánka ke zkouškám Vám přijde doporučeným dopisem.
 • Neuvidíte po vyhodnocení testů výsledky.
Image
Image

Klasicky papírově

 • Vyplníte klasickou přihlášku a doručíte ji do každé zvolené školy.
 • Ke každé přihlášce přiložíte všechny přílohy, které daná škola požaduje. Každá přihláška musí být identická.
 • Bez počítače a mobilu.
 • Ke každé přihlášce musíte přiložit kopie všech příloh.
 • Musíte doručit přihlášku se všemi přílohami do každé školy.
 • Musíte si dohledat přesný název a adresu každé školy, kód oboru a jeho přesný název i se zaměřením.
 • Pozvánka ke zkouškám Vám přijde poštou.
 • Neuvidíte po vyhodnocení testů výsledky.

Na co si dát pozor

 • Pořadí oborů/škol je důležité - je skutečně podstatné dobře si rozmyslet pořadí, ve kterém budete přihláškyvyplňovat, protože s pořadí nelze následně měnit.
 • Každý uchazeč bude přijat maximálně na jednu školu - v systému tří seřazených škol nebude nikdo přijatý zároveň na více škol, ale pouze na tu nejvýše uvedenou na přihlášce, kde zároveň splnil kritéria. Pokud se rozhodnete tohoto umístění vzdát, riskujete, že vaše vysněná škola nebude mít v dalším kole přijímaček žádná volná místa, protože bude plně obsazená po 1. kole.
 • Potvrzení od lékaře - je samostatná příloha přihlášky (nepotvrzuje se tedy v přihlášce). POZOR, na potvrzení od lékaře musí být správný kód oborů vzdělání!
 • Pokud jste již podali přihlášku do oborů s talentovou zkouškou k 30. listopadu 2023, doplníte do pořadí dle priority i tyto obory vzdělání.

Výrazně doporučujeme e-přihlášku

S doručováním papírových verzí přihlášek, pozvánek či rozhodnutí bývá pravidelně problém, protože v jeden okamžik musí pošta zpracovávat stovky tisíc dopisů. Některé zásilky jsou bohužel doručené i více než půl roku po odeslání.

Vzhledem k tomu, že ročník 2008 a 2009 je nejsilnější za 30 let a zároveň budou žáci vybírat poprvé ze tří škol, doporučujeme všem rodičům podat přihlášku v digitální verzi přes portál DIPSY.cz.

Systém e-přihlášek DIPSY

Termíny přijímacích zkoušek

4. a 5. 1. 2024

Talentové zkoušky

14. a 15. 4. 2024

Jednotná přijímací zkouška

29. a 30. 4. 2024

Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

Jaký typ přijímaček tě čeká?

Najdi si v tabulce svůj obor a zjisti jak bude vypadat tvé přijímací řízení. 

Obory ZCELA bez ZKOUŠEK

Název oboru
Kód oboru
Délka studia
Způsob ukončení

Počet přijímaných

Lékařský posudek
Jednotné přijímací zkoušky
Talentové zkoušky
Kritéria přijetí
Aranžér
66–52-H/01
3 roky
závěrečná zkouška
8
Kameník
36–54-H/01
3 roky
závěrečná zkouška
3
Sklář
28–58-H/01
3 roky
závěrečná zkouška
4
Malíř skla
28–58-H/01
3 roky
závěrečná zkouška
4
Brusič skla
28–58-H/01
3 roky
závěrečná zkouška
3
Ošetřovatel
53–41-H/01
3 roky
závěrečná zkouška
10
VOŠ - Řízení sklářské a keramické výroby
28–32-N/01
3 roky
absolutorium
25
VOŠ - Řízení výroby zpracování kamene
28–32-N/02
3 roky
absolutorium
25

Obory bez talentové zkoušky

Název oboru
Kód oboru
Délka studia
Způsob ukončení

Počet přijímaných

Lékařský posudek
Jednotné přijímací zkoušky
Talentové zkoušky
Kritéria přijetí
Gymnázium
79-41-K/41
4 roky
maturitní zkouška
25
Sociální činnost
75-41-M/01
4 roky
maturitní zkouška
25
Sociální činnost - nástavba
75-41-L/51
2 roky
maturitní zkouška
20
Podnikání - nástavba denní

64-41-L/51

2 roky
maturitní zkouška
20
Podnikání - nástavba dálkové

64-41-L/51

3 roky
maturitní zkouška
20

Obory s talentovou zkouškou

Název oboru
Kód oboru
Délka studia
Způsob ukončení

Počet přijímaných

Lékařský posudek
Jednotné přijímací zkoušky
Talentové zkoušky
Kritéria přijetí
Kovářství a zámečnictví
82–51-L/02
4 roky
maturitní zkouška
4
Truhlářství
82–51-L/02
4 roky
maturitní zkouška
3
Keramika
82–51-L/04
4 roky
závěrečná zkouška
2
Kamenosochařství
82–51-L/04
4 roky
maturitní zkouška
4
Hutní tvarování skla
82–51-L/05
4 roky
závěrečná zkouška
4
Malba skla
82–51-L/05
4 roky
závěrečná zkouška
3
Broušení skla
82–51-L/05
4 roky
závěrečná zkouška
4
Umělecké vitráže
82–51-L/05
4 roky
maturitní zkouška
4
Zlatník a klenotník
82–51-H/03
3 roky
závěrečná zkouška
6
Umělecký kovář a zámečník
82–51-H/01
3 roky
závěrečná zkouška
4
Umělecký truhlář a řezbář
82–51-H/02
3 roky
závěrečná zkouška
2
Umělecký keramik
82–51-H/04
3 roky
závěrečná zkouška
3
Restaurování kamene
82–42-M/01
4 roky
maturitní zkouška
4
Keramika a porcelán
82–41-M/12
4 roky
maturitní zkouška
4
Zlatnictví a design šperků
82–41-M/06
4 roky
maturitní zkouška
4
Design interiéru
82–41-M/11
4 roky
maturitní zkouška
12
Design skla
82–41-M/13
4 roky
maturitní zkouška
4
Průmyslový design
82–41-M/04
4 roky
maturitní zkouška
5

Jednotná přijímací zkouška

Jednotná přijímací zkouška je povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů. Skládá ze z českého jazyka a literatury (60 minut) a z matematiky (70 minut). Zkoušky připravuje a zajišťuje CERMAT.
Vše o přijímací zkoušce
Procvičovací testy
Image

Talentová zkouška

Pokud se hlásíš na obory s talentovou zkouškou, netýká se tě Jednotná přijímací zkouška. Talentová zkouška je pro všechny maturitní obory stejná, obory učební mají talentovky méně rozsáhlé. Talentová zkouška se skládá z:

 • Kresebná studie zátiší podle reality – na místě při talentových zkouškách 

 • Modelování objektu podle reality – na místě při talentových zkouškách

 • Odevzdané domácí práce ve formátu A4 – A1 v počtu min. 10 ks (nepovinné pro učební obory)

 • Motivační pohovor - zjišťujeme všeobecný výtvarný přehled a zájem o problematiku, individuální předpoklady, osobní aktivity. (netýká se učebních oborů)

 • Hodnocení prospěchu za II. pololetí 8. třídy v předmětu: český jazyk, cizí jazyk, dějepis (netýká se učebních oborů)

Přihlášku k talentové zkoušce musíš odevzdat do 30. 11. 2023.

Více o talentové zkoušce - maturitní obory
Více o talentové zkoušce - učební obory

Kam zaslat papírovou přihlášku?

Akademie Světlá nad Sázavou, střední škola a vyšší odborná škola

Sázavská 547
582 91 Světlá nad Sázavou

Rychlý kontakt

Image

Bc. Helena Kotěrová

studijní referentka

Ještě nemáš jasno který obor?

Vyber si obor, který tě bude bavit