Historie školy

Kdo jsme

Image

Je to už několik desítek let, co na břeh řeky Sázavy dorazila těžká stavební technika a začalo vyrůstat odborné učiliště. Mělo připravovat kvalifikované pracovníky, brusiče a skláře pro duté sklo, pro nový závod Bohemia. Projekt učiliště byl na tehdejší dobu velkolepý, zahrnoval školu, prostornou jídelnu, dobře vybavenou tělocvičnu, domov mládeže i ubytovnu pro vyučence, všechny objekty v samostatných budovách a zároveň propojené v jeden celek spojovacími chodbami v úrovni prvního patra. To se psal rok 1968 a až do 90. let minulého století se nic zásadního neměnilo.

Následné společenské změny v 90. letech si vynutily i transformaci školství. Aby naše škola přežila, musela se přizpůsobit a hodně proměnit. Rozšířila se nabídka oborů, objevily se čtyřleté maturitní studijní obory, v roce 1993 se dosavadní SOU změnilo ve Střední sklářskou školu s právní subjektivitou. V roce 1996 získala škola statut Vyšší odborné školy. Velkým organizačním přelomem bylo pak sloučení školy s dalšími dvěma objekty – světelským gymnáziem a lipnickým kamenickým učilištěm – v rámci optimalizace školství v roce 2000.

Image
Image

V následném zhruba desetiletém období nebyl rok, abych škola nenabídla nějaký nový uměleckořemeslný obor. V roce 2003 se samostatným oborem stala malba skla a byly zavedeny keramické obory, o rok později vzniká obor vitráží, v roce 2009 truhlářské obory a obor zlatník a v roce 2013 obor aranžér. Prakticky souběžně vznikla i sekce výtvarných oborů pracujících rovněž se sklem, keramikou, kovem, zlatem, dřevem, od roku 2010 se objevují designové obory zaměřené na design interiérů, průmyslový design, na zahradní architekturu či restaurátorství… Jednotlivé obory vznikaly postupně, tak jak byla škola schopná vybavovat nové ateliéry a získávat akreditace, ale dnes jsou právě tyto obory velmi žádané.

Proměnou prošlo i původní kamenické učiliště v Lipnici nad Sázavou. Dnes je toto odloučené pracoviště zázemím pro všechny kamenické, kamenosochařské a kovářské obory. Popelkou nezůstalo ani gymnázium, které dnes vedle všeobecné větve nabízí také velmi žádané pedagogické zaměření. A aby byl výčet úplný, nesmíme zapomenout na dálkové obory, které zahrnují i republikový unikát – obor pohřebnictví vyučovaný od roku 2006, či na obory převedené k nám v rámci druhé vlny slučování škol v roce 2011, tedy podnikání, sociální činnost a obor ošetřovatel. 

Image

Od historie po

Současnost

Dnes je Akademie jedinou střední školou ve Světlé nad Sázavou. S širokou nabídkou více než 30 středoškolských oborů a dvou oborů na vyšší odborné škole je tu pro každého, kdo se nebojí myslet mimo zažitá přesvědčení a vystoupit z davu – bez ohledu na to, jestli se chce připravit ke studiu na vysoké nebo se věnovat řemeslu a tvořit převážně rukama. Každý student může zažít úspěch v tom, co ho baví a naplňuje – na škole k tomu dostane dostatek příležitostí.

Akademie je školou s rodinnou atmosférou, která si zakládá na vstřícné a otevřené komunikaci. Spolupracuje s regionálními i mezinárodními partnery včetně Vysoké školy chemicko-technologické, provozuje vlastní Univerzitu volného času, obchod i galerii. Absolventi nachází uplatnění ve svých oborech nebo pokračují ve studiu na vysokých školách. Akademie Světlá klade důraz na kvalitu, neustále se zlepšuje a posouvá vpřed. Na Akademii Světlá je všechno možné.

Spolupracujeme s těmi nejlepšími

Na koho se můžeme spolehnout?

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

    Staň se tvůrcem vlastní budoucnosti!

    Přesvědč se, že u nás je všechno možné.

    Proč si vybrat naši školu?