KSS Lipnice

Kamenosochařské středisko

O nás

Kamenické a kamenosochařské středisko (KSS) Lipnice funguje již od roku 1951. Od roku 2000 se stalo součástí světelské Uměleckoprůmyslové akademie, s níž tvoří harmonický vzdělávací a pracovní celek.

Již z názvu vyplývá, že práci s kamenem dává nový tvůrčí rozměr – umělecký pohled. Ovšem ani technický přístup v podobě klasické kamenické práce nestojí v pozadí. Za podpory zkušených vyučujících zde rostou zruční mladí kamenosochaři, kamenosochařky i kameníci.

KSS Lipnice je organizátorem řady akcí známých pod názvem Sekání na hradě Lipnice. Vznikají zde cenná umělecká díla, která je již po řadu let možno spatřit na četných výstavách či ve stálých expozicích, restaurují se nejrůznější kamenné objekty kulturního dědictví.

Ubytování pro veřejnost

Nabízíme možnost ubytování v prostorách areálu Kamenosochařského střediska Lipnice nad Sázavou.

K dispozici je:

  • 80 lůžek ve dvou patrových budovách (4, 3 a 2 lůžkové pokoje)
  • společné umývárny a toalety v patře
  • společenská místnost s kuchyňkou
  • jídelna
  • pro skupiny od 30 osob možnost celodenního stravování

Kontaktní osoby pro objednávku, informace o cenách a termínech: Irena Doležalová, tel: +420 602 802 594, e-mail: ir.dolezalova@seznam.cz.

Historie

Výuka byla zahájena 1. 9. 1951 a škola nesla název Odborné učiliště pracovních záloh, Lipnice nad Sázavou. Metodicky bylo řízeno zřizovatelem – oblastní správou Státních pracovních záloh Brno, hospodaření bylo vlastní. Od svého vzniku působilo OU jako komplexní učňovské zařízení, tzn. zajišťovalo teoretickou a praktickou výuku i výchovu mimo vyučování.

V roce 1962 končí působení Státních pracovních záloh a zřizovatelem se stal ČMPK, n.p. Hradec Králové. Pro pokrytí zájmu o obor kameník dochází k postupnému rozšiřování kapacity. V sedmdesátých letech zde ročně nastupuje cca 40 učňů.

V roce 1981 řídí SOU Lipnice nad Sázavou dvě místně odloučená pracoviště – v Žulové a v Hořicích v Podkrkonoší. V osmdesátých letech dochází k poklesu žáků učebního oboru až na poloviční stavy. Z důvodů zlepšení výchovně vzdělávacích podmínek se ČMPK Hradec Králové a GŘ ČS Kamenoprůmyslu Praha daří vybudovat v roce 1988 zcela nový a moderní areál školy a domova mládeže včetně tělocvičny v Havlíčkově Brodě. Odborný výcvik zůstává dále na Lipnici, kam žáci každodenně dojíždí autobusem.

Se změnou ekonomických a celospolečenských podmínek se mění i záměr zřizovatele a nový areál mění majitele. SOU se vrací v roce 1990 po dvouletém působení v moderních podmínkách zpět na Lipnici. V roce 1991 získává SOU a OU jako jedno z prvních učňovských zařízení právní subjektivitu a zároveň se mění zřizovatel, kterým se stává ministerstvo stavebnictví. Dalším zřizovatele se pak stává ministerstvo průmyslu a následně ministerstvo hospodářství.

Koncem roku 1996 přechází učiliště pod MŠMT ČR. Snižující se počet žáků vede postupně ke sloučení s VOŠ, Gymnáziem a SSŠ ve Světlé nad Sázavou. V Lipnici nad Sázavou vzniká místně k 7. 1. 2000 odloučené pracoviště sloučené školy, které zajišťuje odborný výcvik, teoretická výuka a ostatní servis pro žáky je kvalitativně zajištěn ve Světlé nad Sázavou.

V listopadu 2004 se mění název z Učňovského kamenického střediska Lipnice na Kamenosochařské středisko Lipnice. Začínají se pořádat oblíbené akce Sekání na hradě Lipnice.

Dochází k budování nových přístřešků pro práci venku, vzniká ateliér modelování, žáci mají k dispozici nové zázemí.

Pod hlavičkou jedné školy se vyučují obory zaměřené nejen na kámen a sklo, ale i na keramiku, kov a designy. I nabídka oborů vysloveně zaměřených na kámen se rozšiřuje. Jako jediný v republice se zde stále vyučuje tříletý kameník i čtyřleté uměleckořemeslné zpracování kamene. Ve čtyřletém studiu se vyučují kamenosochaři a restaurátoři a konzervátoři. Variantou je i architektura staveb v zahradách a parcích.

Každoročně se pracovníci a žáci střediska účastní nejrůznějších sympozií a soutěží, zpracovávají náročné zakázky pro nejrůznější zadavatele (Kraj Vysočina, městské úřady, soukromé subjekty).

Kamenosochařské středisko žije v rámci Uměleckoprůmyslové akademie Světlá nad Sázavou velmi plodným životem a důstojně reprezentuje mateřskou instituci.

Zažij Akademii na vlastní kůži

Přijď k nám na návštěvu

Zjistit termíny dnů otevřených dveří