Projekt UNIV 2 KRAJE a UNIV 3

Vedení školyProjekty

Projekt UNIV 3
Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání, do kterého se naše škola zapojila, navazuje na systémový projekt UNIV a na aktivity individuálního projektu národního UNIV 2 KRAJE. Projekt UNIV 3 byl zahájen v únoru 2012 a jeho předpokládané ukončení je v červenci 2014.Hlavním cílem je zkvalitnění systému rekvalifikací širokou podporou procesu uznávání výsledků předchozího učení a modernizací procesu akreditací, tzn.:

  • podpořit realizaci procesů uznávání vytvořením 350 modulových programů dalšího vzdělávání (rekvalifikací), jejichž realizace zajistí přípravu účastníků na vykonání zkoušky podle hodnotících standardů a v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb.
  • rozvíjet praktické postupy a nástroje pro identifikaci a uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení
  • modernizovat proces akreditací
  • podpořit rozvoj procesu uznávání cílenou propagací.

Naše škola se v rámci projektu UNIV 3 podílí na tvorbě programů dalšího vzdělávání podle standardů NSK, na vzdělávání podle těchto programů a na ověřování procesu uznávání výsledků předchozího učení.

Více na www.univ.cz.

UNIV 2 KRAJE

UNIV 2 KRAJE je individuální projekt národní MŠMT. Cílem projektu je proměna střední školy v centrum celoživotního učení, které bude vedle vzdělávání realizovat nejrůznější formy dalšího vzdělávání pro široké spektrum zájemců. Je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Do projektu je zapojeno 325 středních škol ve všech krajích ČR.

Během školního roku 2010/2011 proběhlo úspěšné pilotní ověřování 1. programu Výtvarné a řemeslné techniky pro drobnou tvorbu. Zúčastnilo se ho 10 absolventů.

Od 9. 1. 2012 začalo pilotní ověřování našeho druhého programu Aplikovaná počítačová grafika. Kurzy se konají každé pondělí od 16.00 do 20.00 hodin v počítačové učebně školy. Účastní se ho 13 osob ze Světlé n. S., Havl. Brodu a Chotěboře.

Nyní začínáme pracovat na třetím programu – Odborná specializovaná příprava podnikatelských činností v pohřebnictví, který je zpracováván z podnětu Ministerstva pro místní rozvoj. V naší škole je do projektu zapojeno 10 členů projektového týmu, v tomto školním roce na něm aktivně pracovalo 8 členů.

Napsali o nás

Reportáž v Havlíčkobrodském deníku