Úřední deska

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Informace o škole

Název
Akademie – Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou

Důvod a způsob založení
Škola byla zřízena pod názvem Vyšší odborná škola, Gymnázium, Střední sklářská škola, Střední odborné učiliště a Odborné učiliště, Světlá nad Sázavou, Sázavská 547 a schválena usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 045/05/01/ZK ze dne 18. 9. 2001.

Název školy byl dále upraven na Akademie – Vyšší odborné škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou, schválený usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 045/05/01/ZK ze dne 18. 9. 2001.

Od 1. 1. 2024 nese škola nový název Akademie Světlá nad Sázavou, střední škola a vyšší odborná škola.

Hlavním účelem zřízení organizace je zabezpečení potřeb, zejména výchovy a vzdělávání kraje. Předmětem činnosti organizace je zajištění výchovy a vzdělávání v souladu s platnými předpisy, dále zajištění navazujícího sociálního zázemí včetně poskytování stravování, ubytovacích služeb, pořádání vzdělávacích akcí a provozování sportovišť a sportovních zařízení, provoz zařízení sloužících praktické výuce a realizace produktů praktické výuky. Veškeré tyto činnosti je organizace oprávněna provádět s využitím zřizovatelem svěřeného majetku.

Organizační struktura
Viz sekce Seznam pracovníků školy

Kontaktní spojení
Akademie Světlá nad Sázavou, střední škola a vyšší odborná škola
Sázavská 547 
Světlá nad Sázavou 582 91

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Akademie Světlá nad Sázavou, střední škola a vyšší odborná škola
Sázavská 547
Světlá nad Sázavou 582 91

Úřední hodiny
Pondělí – Čtvrtek: 8:00 – 14:00
Pátek: 8:00 – 12:00

Telefonní čísla
Pevná linka: +420 569 729 251
Další telefonní čísla

Adresa internetové stránky
www.akademie-svetla.cz

Adresa e-podatelny
skola@akademie-svetla.cz

Elektronická adresa pro podávání podnětů dle zákona č. 171/2023 Sb. whistleblowing@akademie-svetla.cz

Další elektronické adresy
ID datové schránky: 7c2trus
Další elektronické adresy

Případné platby lze poukázat
Číslo účtu: 20635521
Kód banky: 0100


15060977

DIČ
CZ15060977

Dokumenty
Seznam hlavních dokumentů
Další dokumenty viz Rejstřík příspěvkových organizací Kraje Vysočina, záložka Dokumenty.
Rozpočet
Výsledovka

Příjem žádostí a dalších podání
Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

Opravné prostředky
Podávání opravného prostředku proti rozhodnutí povinného subjektu je upraveno v aktuálním Školním řádu, Klasifikačním řádu a Stipendijním řádu. Tyto dokumenty jsou k dispozici na stránce Dokumenty.

Formuláře
Přihlášky ke studiu a další formuláře

Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
Viz Portál veřejné správy

Nejdůležitější používané předpisy
Viz Nejdůležitejší používané předpisy Kraje Vysočina, Odbor školství, mládeže a sportu.

Vydané právní předpisy
Viz stránka Dokumenty

Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Licenční smlouvy

--

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Aktuální zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb.

Odkaz na „Rozpočet a střednědobý výhled“ organizace v Rejstříku PO
http://www.kr-vysocina.cz/rozpocty-a-strednedobe-vyhledy-po/ms-87675/p1=87675

Nenašli jste co jste hledali?

Kontaktujte nás

Kontakty na vedení školy