Školská rada

Zapojujeme rodiče, studenty i pedagogy

Členové školské rady

Členové rady jmenovaní zřizovatelem

Mgr. Jan Tourek
radní Kraje Vysočina pro sociální oblast

Ing. Libor Joukl
manager Pretol s.r.o.

Ing. Zdeněk Rafaj
starosta Lipnice n/S

Členové rady zvolení pedagogickými pracovníky

Ing. Marcela Zajíčková
pedagogický pracovník, předseda školské rady

Ing. Zdenka Šmídová
pedagogický pracovník

Jaroslav Kadlec, DiS.
pedagogický pracovník

Členové rady zvolení zákonnými zástupci a zletilými studenty

Martin Čepl
student VOŠ

David Kotlas
rodič

Mgr. Robert Veselý
rodič