Zájmová činnost

Realizuj se i mimo školu - dělej, co tě baví!

V rámci zájmové činnosti se pedagogové, vychovatelé, veřejnost a především sami studenti rozvíjejí a baví i mimo výuku. Zájmové činnosti se mohou zúčastnit nejen v rámci samotné školy, ale také našeho Domova mládeže.

Zájmové aktivity

Budkohrátky a Ptáci online

Koncem února 2013 žáci z klubu 7 MIL vyvěsili do areálu naší školy první čtyři ptačí budky a zapojili tak školu do projektu se složitým názvem „Podpora hnízdních možností ptactva ve Světlé nad Sázavou“, v němž spolupracujeme s ornitologem Ing. Zbyškem Karafiátem, Ph.D ze Stanice Pavlov. Následně jsme v čase podzimních prázdnin 2013 vyvěsili dalších 30 budek do světelského zámeckého parku.  

Tím začal maratón každoročního čištění a údržby budek. V průběhu následujících let jsme pak přidali do své správy i budky z projektu ČZU Praha „Ptáci online“. Díky jejich kamerám vestavěným do hnízdních dutin tak můžeme sledovat hnízdění špačků a rorýsů tzv. „ z první řady“.    

Každý podzim tak dobrovolníci z řad našich žáků vyráží do korun stromů, aby vyčistili, opravili a pro další hnízdní sezónu nachystali více než 40 ptačích obydlí. Po deseti letech provozu však přichází doba, kdy je třeba začít „vybydlené budky“ postupně obnovovat, aby i v dalším desetiletí bylo o část našich ptačích sousedů postaráno.

Co dát ptáčku do zobáčku

Co trápí ptáčky v zimě a jak jim pomoci? To chce dětem z mateřských škol sdělit náš program, kde se setkávají hry, písničky, divadélko, vlastní tvoření ve školní aule i dobrodružství při pozorování ptáčků v terénu. Výukově-zážitkový program každoročně připravují žáci II. ročníku gymnázia pro děti z mateřských škol v okolí.

Ornitologický raníček

Ornitologický raníček nabízí zájemcům ze všech tříd naší školy ranní pozorování ptactva sdílející s námi areál Akademie a jejich určování – vizuální i akustické. Na podzim je možné pozorovat protahující druhy, v zimě sledovat zimující druhy na krmítcích, na jaře se zaměříme na přílet migrantů a následně na průběh hnízdění. V minulosti jsme zaznamenali výskyt více než 40 druhů ptactva. Letos se pokusíme jejich výskyt potvrdit.

Válka s mnohozvířetem

Tento neobvyklý název knihy Vladimíra Párala jsme si vypůjčili v roce 2014, když se členové tehdejšího přírodovědného klubu 7 MIL rozhodli zavést v naší škole třídění odpadů.  

Rozjel se tak školní projekt, který pokračuje do současnosti. Žáci prvních ročníků každý rok projdou informační a motivační hodinou, v jejímž průběhu se dozvědí relevantní informace o potřebnosti třídění, vyzkouší si, jak správně rozlišovat jednotlivé suroviny, a seznámí se i s tím, jak se jednotlivé vytříděné suroviny dále využívají.  

V průběhu prvního podzimu se následně vypraví na Sběrný dvůr a skládku Rozinov, aby se na vlastní oči přesvědčili, jak vypadá další cesta vytříděných surovin ve srovnání s další cestou směsného odpadu.  

Žáci s hlubším zájmem o odpadovou problematiku se vydávají do našeho krajského města, kde je čeká návštěva velké třídící linky na papír a plasty ve firmě ASMJ a také exkurze do firmy Enviropol, která je významným evropským likvidátorem elektroodpadu.    

Válka s mnohozvířetem je pravděpodobně věčná, ale díky snaze všech zúčastněných se nám daří „mnohozvíře“ držet na uzdě.

Čistá Vysočina

Čisté a zdravé životní prostředí je pro nás důležité. Proto jsme přivítali úklidovou akci vyhlašovanou naším Krajským úřadem Jihlava: Čistá Vysočina. Jsme pravidelnými účastníky od jejího 2. ročníku. Začínali jsme tak v roce 2011 s úklidem okolo areálu školy a s jedním úsekem mezi obcí Leštinka a samotou Pavlíkov na hranici přírodní rezervace Stvořidla.

Každoročně se zapojují naše třídy a pedagogové, uklízené úseky se rozšířily, pravidelně vyčistíme příkopy kolem 30 km silnic v okolí Světlé..

Mezinárodní projekt KROKUS

Projekt je určený mladým lidem v rozmezí 11 – 18 let a každoročně se do něj zapojují stovky škol po celém světě, aby si připomněly dětské oběti holocaustu. Naše škola se ho účastní od roku 2011, je určen všem žákům školy. 

Nápad se zrodil v jedné irské škole a následně v Irsku vznikla organizace Holocaust Education Trust Ireland (HETI). Z podnětu HETI získávají přihlášené školy cibulky žlutých krokusů, které žáci zasadí v areálu školy.   

V ČR tuto akci zastřešuje Židovské vzdělávací centrum (ŽVC) v Praze. Žluté krokusy připomínají jeden a půl milionu židovských dětí a tisíce dalších dětí, které zahynuly v průběhu války. Žlutá barva symbolizuje žlutou Davidovu hvězdu, kterou museli Židé nosit na svém oblečení. Cibulky se vysazují na podzim a vykvetou koncem ledna, když se blíží Mezinárodní den památky obětí holocaustu  (27. leden). Na leden proto připadají i doprovodné akce – my zpravidla realizujeme workshop v prostorách ŽVC s následnou prohlídkou Pinkasovy synagogy, dnes památníku českých obětí holocaustu.   

Sázení krokusů - fotogalerie

Fotogalerie z projektu

Příběhy našich sousedů

Projekt PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDŮ je organizovaný sdružením Post Bellum.

Jde o vzdělávací projekt neziskové organizace Post Bellum pro žáky vyšších ročníků ZŠ a středoškoláky a je otevřen všem zájemcům o moderní dějiny. Úkolem pětičlenného týmu je kontaktovat pamětníka, zaznamenat jeho vzpomínky, digitalizovat fotografie, prozkoumat archívní materiál, a nakonec vše zpracovat do podoby audio či videozáznamu nebo komiksu. 

Naše škola vstoupila do projektu v roce 2022 a tým měl štěstí poznat mimořádného člověka – hraběte Jana Josefa IV. Dobrzenského, který opustil zemi ve věku dvou let v roce 1948 a vrátil se jako dospělý, když rodina získala v restituci zpět zámek v Chotěboři. Studenti poznali člověka, který nehledí na osobní zájem a ve vysokém věku pracuje pro rodinu, zároveň se ale naučili pracovat s technikou – fotografovat, točit, stříhat a ozvučit video. První ročník byl ukončen, další ročníky budou následovat. 

Šest milionů srdcí

Projekt byl zahájen v květnu 2011,  je cyklický, některé akce se pravidelně opakují v jednotlivých ročnících. Je určen všem žákům školy se zájmem o moderní dějiny, zejména holocaust. Seznamuje žáky nejen se samotným holocaustem, ale i s židovskou kulturou a osudy židovské menšiny v našem regionu.  

Každý nově vzniklý tým si program modifikuje, základ je však stejný – týmy navštěvují židovské památky v regionu a následně zpracovávají prezentace, vyjíždějí do Židovského vzdělávacího centra na workshopy, seznamují se s knihami a filmy s danou tematikou, o nichž besedují, a následně se nechávají inspirovat i ve vlastní výtvarné či literární tvorbě. Školní rok pak bývá uzavřen tematickou exkurzí do některého z KT, nejčastěji je to Mauthausen v Rakousku či Osvětim v Polsku, někdy zařazujeme i další cílové destinace. 

Jakýmsi pomyslným logem je práce naší studentky Aničky Dufkové nazvaná Memento. Je to trojdílný keramický triptych vytvořený v rámci klauzurních prací.

Exkurze po památkách Holocaustu a 2. světové války - fotogalerie

Triptych Memento od Anny Dufkové - fotogalerie

Zájmová činnost v  Domově mládeže

Pravidelná činnost

Sporty

Sporty patří všeobecně k nejpopulárnějším aktivitám na DM. Nabízíme široké spektrum sportovních aktivit, které poskytují smysluplnou výplň volného času ubytovaných a učí je zdravému životnímu stylu. Umožňujeme jim tak trávit volný čas s vrstevníky a navazovat sociální kontakty. Jednotlivé sportovní aktivity se realizují podle počasí v tělocvičně či na venkovních sportovištích i v okolí školy vždy po domluvě s vychovateli panem Jaromírem Vodičkou, Josefem Karhanem a paní Janou Kubíčkovou. 

V nabídce jsou především tyto sporty: volejbal, futsal, florbal, posilovna, in-line bruslení, chůze, kulečník a šipky.

Vaření a pečení

Vaření a pečení patří taktéž mezi oblíbené aktivity. Během těchto aktivit je kladen důraz na práci se surovinami a kreativitu. Ubytovaní se učí i to, jak zpracovávat jednotlivé sezónní suroviny, a pracují v duchu zero waste a udržitelnosti. Vaření i pečení probíhá vždy s asistencí vychovatelek paní Lenky Loudátové, Aleny Janákové, Marie Medové a Adély Šenkové. 

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzaci v anglickém jazyce se věnuje vychovatel pan Josef Karhan, který se specializuje především na přípravu mluvené části k maturitní zkoušce. Zapojit se ale mohou nejen maturanti, nýbrž všichni zájemci o zdokonalení mluveného projevu.

Diskuzní klub

Umíme si naslouchat? Diskuze je aktivitou, která učí zdravému asertivnímu jednání a argumentaci. A zároveň ubytované vede k technice aktivního naslouchání. Tato aktivita probíhá vždy 1x měsíčně na předem zveřejněné téma s vychovatelkou Adélou Šenkovou.

Literární klub

Literární klub se zaměřuje především na rozbory knih k maturitě, ubytovaní tak mají prostor pro vyjádření vlastních dojmů z knihy, ale mohou si i vyzkoušet vlastní prezentace děl. Po domluvě se studenty je možné i vzájemné předčítání a následné diskuze nad konkrétními díly. Literární klub vede vychovatelka paní Alena Janáková, po domluvě paní Marie Medová a Adéla Šenková. 

Filmový klub

Filmový klub je spíše oddechovou volnočasovou aktivitou. Tato aktivita je většinou předem zaměřena na různý žánr nebo konkrétní téma. Společné sledování a diskuze nad filmy nabízí studentům propojení trávení volného času a kontaktu s vrstevníky. Filmový klub probíhá po domluvě s vychovateli panem Josefem Karhanem a Adélou Šenkovou. 

Hraní společenských her

Hraní společenských her je další oddechovou aktivitou, která nabízí kolektivní trávení volného času. Ubytovaní rozvíjí svoji fantazii, procvičují postřeh, trénují pozornost a logiku. Společenské hry se realizují vždy po domluvě s vychovateli panem Miroslavem Poprem, paní Marií Medovou, Lenkou Loudátovou a Alenou Janákovou.

Hra na hudební nástroj

Domov mládeže nabízí možnost zdokonalovat se ve hře na hudební nástroj, konkrétně na klavír a kytaru. Hudba je nejen možností, jak vyjádřit své emoce, ale zároveň se i mnoho ubytovaných připravuje na další pedagogickou praxi v rámci pedagogické větve gymnázia nebo se ubytovaní připravují ke studiu na VŠ. Hra na hudební nástroje je doménou vychovatelů pana Jaromíra Vodičky a Josefa Karhana.

Příležitostné aktivity

Tematické besídky

Mezi tematické aktivity na domově mládeže patří především besídky kolem Vánoc. Dochází k propojení různých výše zmíněných pravidelných aktivit, které jsou seskupeny do jednoho večera. Ubytovaní studenti se aktivně podílejí na celé realizaci těchto besídek společně s vychovateli panem Jaromírem Vodičkou a paní Janou Kubíčkovou. Výsledkem je zábavný večer, kam jsou pozvaní i pracovníci školy.

Grilování

Grilování je oblíbenou aktivitou, která je realizována pouze za hezkého počasí. Ubytovaní tráví společně svůj volný čas a propojují i různé aktivity, jako je vaření, hry a sporty, vše v prostorách školních pozemků. Grilování probíhá vždy po předešlé domluvě s paní Marií Medovou.

Tvorba výzdoby DM

Výzdoba Domova mládeže je soubor rukodělných aktivit, které vedou ubytované ke spolupráci. Nejde totiž jen o sezónní výzdoby, ale i o spolupráci na větších projektech, jako je zútulnění prostor DM, kdy je zapotřebí i tvorba a realizace návrhu stejně tak jako práce s různými materiály. Výzdoba DM probíhá vždy po domluvě s vychovateli paní Alenou Janákovou, Adélou Šenkovou, Lenkou Loudátovou a Miroslavem Poprem.

Environmentální aktivity

Environmentální aktivity na domově mládeže jsou realizované v souladu s plánem EVVO. Tyto aktivity na domově mládeže organizuje vychovatelka paní Marie Medová a Adéla Šenková.

Chceš se rozvíjet v tom co tě zajímá?

Kontaktuj svého učitele.

Kontakty na zaměstnance