Šablony OP VVV

Vedení školyProjekty

Šablony OP VVV

Tyto projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií.

Šablony pro SŠ a VOŠ II
Název projektu: Podpora vzdělávacích možností Uměleckoprůmyslové akademie Světlá nad Sázavou
Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0­.0/18_065/0013187
Datum realizace: 1. 9. 2019 až 28. 2. 2022
Přidělené prostředky: 2 459 848 Kč
Cíle projektu:
 1. Podpořit osobnostně profesní rozvoj pedagogů:
  • Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
  • Vzájemné setkávání a sdílení zkušeností pedagogů.
 2. Podporovat kvalitnější vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem.
 3. Podporovat společné vzdělávání:
  • Personální posílení.
 4. Spolupráce škol a zaměstnavatelů, využití cizích jazyků ve výuce, aktivity zajišťující technickou podporu ICT.
Aktivity projektu:
 • Podpora žáků skrze školního kariérového poradce v rozsahu 10% pracovního úvazku na SŠ po dobu 24 měsíců.
 • Podpora žáků a pedagogů skrze koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele v rozsahu 10% pracovního úvazku na SŠ po dobu 24 měsíců.
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků formou DVPP v rozsahu 8 hodin.
 • Zapojení odborníka z praxe do výuky.
 • Stáže pedagogů u zaměstnavatelů.
 • Využití ICT ve vzdělávání.
 • Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.
 • Kluby pro žáky.
Šablony pro SŠ a VOŠ I
Název projektu: Podpora vzdělávacích možností Uměleckoprůmyslové akademie Světlá nad Sázavou
Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0­.0/16_035/0007213
Datum realizace: 1. 9. 2017 až 31. 8. 2019
Přidělené prostředky: 649 308 Kč
Cíle projektu:
 • Cílem projektu je podpora žáků skrze školního psychologa a kariérového poradce, rozvoj pedagogů prostřednictvím DVPP v oblasti výuky čtenářské a matematické gramotnosti, cizích jazyků, ICT, podnikavosti, osobního rozvoje a inkluze.
Aktivity projektu:
 • Podpora žáků skrze školního kariérového poradce v rozsahu 10% pracovního úvazku na SŠ po dobu 24 měsíců.
 • Podpora žáků ohrožených školním neúspěchem prostřednictvím školního psychologa v rozsahu 50% pracovního úvazku na SŠ po dobu 12 měsíců.
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků formou DVPP v rozsahu 24 hodin v oblasti výuky čtenářské gramotnosti (4 osoby), matematické gramotnosti (2 osoby), cizích jazyků (6 pedagogů), ICT (4 pedagogové), výchově k podnikavosti (1 osoba), osobního rozvoje (1 osoba) a inkluze (1 osoba).