Ateliéry a kroužky

Volnočasové aktivity pro studenty

Kroužky v rámci odborného výcviku

Broušení skla

Kontaktní osoba: Jaroslav Kadlec, kadlec@akademie-svetla.cz, +420 608 401 985
Kroužek broušení skla je zaměřen na tvorbu skleněných výrobků, jejich opracování a zdobení výbrusem či hranováním. Vznikají tak výrobky vhodné pro kombinaci s materiály, se kterými žáci pracují ve svých oborech. Vznikají tak unikátní výrobky z různých kombinovaných materiálů. Výbrus skla se v kroužku provádí na běžné tvary, jako jsou vázy, mísy či nápojové sklo. Hranování skla provádí studenti na plastiky, těžítka či jiný sortiment. Při docházce na kroužek broušení skla se vychází z vlastních návrhů studentů, kteří je realizují pod vedením pedagoga.
Image
Image

Hutní tvarování skla

Kontaktní osoba: Jiří Kubíček, kubicek@akademie-svetla.cz, +420 569 729 267

Kroužek je vhodný pro všechny zájemce. V průběhu kroužku si žáci osvojí základy pracovních postupů při výrobě skla za pomoci sklářské píšťaly, základy foukání do forem. Vyzkouší si tvarování skloviny z volné ruky, stříhání skla, natahování, nalepování skloviny a její obarvování.

Výsledkem jejich práce budou drobné skleněné předměty, plastiky nebo výrobky podle vlastních návrhů.

Keramika – drobný dekorační předmět

Kontaktní osoba: Martina Kočí, koci@akademie-svetla.cz
Kroužek je určen pro všechny zájemce, není nutné mít jakékoli znalosti o keramice. Navštěvovat ho mohou ti, kdo potřebují originální dárek, chtějí si vyzkoušet práci z jiného materiálu nebo je keramika jenom baví. Modelujeme, odléváme do menších sádrových forem, při větším zájmu se pouštíme do točení na hrnčířském kruhu. Není dána přesná náplň kroužku, ke každému se přistupuje individuálně a vyzkouší si techniku, která ho zajímá. Prostory, vybavení dílny, nářadí a nástroje poskytuje škola zdarma. 
Image
Image

Keramika – modelování z volné ruky

Kontaktní osoba: Petra Sedlmajerová, sedlmajerova@akademie-svetla.cz, +420 569 729 259
Kroužek je určen žákům všech oborů. Náplní kroužku bude modelace z volné ruky podle vlastních návrhů. Tematicky se zaměříme na drobné dekorační předměty, sošky a kachle, domovní čísla a znamení do velikosti 20 cm. Na kroužek je nutné s sebou přinést pracovní oděv a jednoduchou skicu výrobku, který by zájemce chtěl zrealizovat.

Kreslení, modelování a kování

Kontaktní osoba: Milan Rázl, razl@akademie-svetla.cz, +420 730 137 794, +420 608 250 203
Kroužek je určen pro kováře a kameníky, kteří realizují odborný výcvik na odloučeném pracovišti v Lipnici nad Sázavou. Cílem je rozšíření znalostí ve výtvarné přípravě a ve zpracování kovů. Možností je též příprava a zdokonalení zručnosti ke zkouškám na vyšší stupně vzdělávání.
Image
Image

Malba skla

Kontaktní osoba: Věra Procházková, prochazkova@akademie-svetla.cz, +420 569 729 265 
Kroužek je určen všem zájemcům o techniky malby na sklo, není potřeba žádná průprava. Žáci se na kroužku naučí, jak si připravit barvy pro malbu na sklo, porcelán, keramiku, naučí se konkrétní postup práce od základních tahů po složitější techniky malby. Malují nejen dle daného dekoru, ale i vytváří dekory, které si sami navrhnou. Namalovat si mohou jak vázu, mísu, skleničku, tak i donesené dózy či lahve. Štětce a barvy jim budou zapůjčeny, výrobky si mohou za symbolickou cenu odkoupit.

Kroužek truhlářských prací 

Kontaktní osoba: Luboš Svoboda, svoboda@akademie-svetla.cz
Kroužek je určen všem zájemcům a probíhá v truhlářské dílně. Je zaměřený na opracování masivního dřeva nebo dýhy za využití truhlářského a řezbářského nářadí. Šikovnější členové kroužku mají možnost zaškolení na práci s některými stroji, jimiž je dílna vybavena (soustruh, pásová pila, válcová bruska a elektrické ruční nářadí). 
Image
Image

Zlatnické techniky

Kontaktní osoba: Simona Šimková, simkova@akademie-svetla.cz
Na kroužku zlatnických technik se budeme seznamovat s materiálem a se zlatnickým nářadím. Kroužek je určen všem zájemcům, žáci z jiných oborů se naučí základ zlatničiny a samotní zlatníci se přiučí novým věcem. Budeme pracovat s materiálem, jako je měď a mosaz. Vyzkoušíme si řezání lupenkovou pilkou, vrtání děr, stříhání a pájení materiálu. Žáci budou mít i prostor pro svoji tvorbu.

Kroužky v rámci teoretické výuky

Čtenářský klub

Kontaktní osoba: Lenka Zadinová, zadinova@akademie-svetla.cz,  +420 569 729 256
Kroužek je určen zájemcům o četbu a zejména o sdílení poznatků, které jsou s četbou spojené. Formou besed budeme probírat novinky na poli literatury, ohlasy zajímavých titulů, vztah mezi literaturou a jinými druhy umění, zejména mezi literaturou a filmem. Pomůže také volit zajímavé tituly z maturitní četby a s metodami rozboru a prezentace konkrétního díla.
Image
Image

Dějiny umění 20. století po současnost

Kontaktní osoba: Anna Musilová, musilova@akademie-svetla.cz
Kroužek je určen nadšencům do umění, nabídne především možnost hlubšího poznání tématu a přípravu pro studium na vysoké umělecké škole. Výuka je koncipována podle aktuálních potřeb jednotlivých studentů. Probíhá formou online setkávání ve večerních hodinách, kdy se z výuky stávají spíše přátelské rozhovory nad konkrétními díly, osobnostmi, výstavami či osobními zážitky.

Chemický kroužek pro maturanty

Kontaktní osoba:Veronika Vacková, vackova@akademie-svetla.cz
Kroužek je určen žákům posledního ročníku připravujícím se na maturitu z chemie či na přijímací zkoušky na vysoké školy. Obsahem bude probírání a prohlubování maturitních témat a počítání chemických příkladů na přijímací zkoušky.  Zaměříme se na obecnou, anorganickou i organickou chemii.  
Image
Image

Matematický kroužek

Kontaktní osoba: Veronika Vacková, vackova@akademie-svetla.cz
Kroužek je zaměřen na opakování vybraných kapitol učiva matematiky a je určen těm, kdo chtějí prohloubit své znalosti či lépe se připravit na maturitu a přijímací zkoušky na vysokou školu. Cílem je vést žáky k získání kladného vztahu k předmětu matematika. Obsahem jsou témata z oblasti planimetrie - obsahy a obvody rovinných útvarů; funkce - obecné poznatky, základní typy funkcí, mocninné funkce, exponenciální a logaritmické funkce a exponenciální a logaritmické rovnice, goniometrické funkce.

Přípravný maturitní kurz češtiny

Kontaktní osoba: Lenka Zadinová, zadinova@akademie-svetla.cz,  +420 569 729 256
Kurz je určen pro všechny zájemce z vyšších ročníků maturitních oborů, kteří si chtějí projít a procvičit učivo potřebné ke zvládnutí maturitních didaktických testů a zopakovat si jednotlivé jazykovědné, stylistické i literární kapitoly zařazené v didaktickém testu. Jedna lekce v týdnu probíhá vždy online, aby kurz byl dostupný i dospělým studentům nástavbového studia.
Image
Image

Přírodovědný klub

Kontaktní osoba: Eva Bernadová, bernadova@akademie-svetla.cz, +420 569 729 261
Přírodovědný klub je následovníkem předchozího kroužku Tajemství mikrosvěta, navštěvovat ho mohou zájemci ze všech tříd školy. Letos bude zahrnovat terénní exkurze na zajímavé lokality Světelska a Ledečska, pozorování flóry a fauny navštívených míst, sběr přírodnin a jejich průzkum okem, lupou a následně ve škole s pomocí mikroskopu. Větší pozornost budeme věnovat lišejníkům, pokusíme se sestavit herbář zdejších druhů. Všimneme si i geologických zajímavostí. Samozřejmě budeme pokračovat ve spolupráci se Stanicí Pavlov a v tradičních projektech Budkohrátky a Ptáci online.

Spiritualita v umění

Kontaktní osoba: Tereza Fantová, fantova@akademie-svetla.cz

Kroužek nabízí pravidelná setkání v nehierarchickém kolektivu, který spojuje zájem o spiritualitu a magii. Debatujeme o umění a zážitcích spojenými s tvorbou i konzumací umění. Vyrábíme talismany a amulety z různých materiálů. V kruhu se scházíme při vlídném počasí u ohně na zahradě školy, přes zimní období ve školní knihovně.

Image
Image

Základy latiny 

Kontaktní osoba: Lenka Zadinová, zadinova@akademie-svetla.cz,  +420 569 729 256
Kroužek je určen primárně zájemcům o vysokoškolské studium lékařských či humanitních oborů, které zařazují do svých studijních plánů znalost latiny, otevřen je ale i všem ostatním zájemcům. Nabízí seznámení se základy klasické latiny a s četbou jednodušších prozaických i básnických textů.

Chceš se rozvíjet v tom co tě baví?

Kontaktuj lektora.

Kontakty na zaměstnance