Image

Gymnázium

4letý maturitní obor

Chceš se neustále rozvíjet a máš v plánu jít na vysokou? Máš v hlavě spoustu vizí, plánů, projektů, jsi kreativní a máš touhu neustále něco objevovat a vytvářet? V tom případě pojď na Akademii studovat gymnázium!

Získáš všeobecný přehled, schopnost zpracovávat informace, řešit problémy a pracovat samostatně i v týmu. Dostaneš spoustu možností k rozvoji v oblastech, které tě baví. Kromě toho se zlepšíš v komunikaci s lidmi, prezentačních dovednostech a naučíš se rozvíjet své silné stránky. Navíc získáš možnost využívat kreativní zázemí Akademie a můžeš se naučit i základy umění a řemesel.

Ve třetím ročníku se můžeš vybrat zaměření – buď všeobecné nebo pedagogické.


Jak probíhají přijímačky

Podívej se na předměty

KÓD OBORU
79–41-K/41 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Gymnázium

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Úplné střední vzdělání s maturitou 

ZAKONČENÍ STUDIA
Maturitní zkouška

DÉLKA STUDIA
4 roky

FORMA STUDIA
Denní

POČET PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ
25

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Kompletní informace o přijímacích zkouškách zde.

POVINNÁ LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA
Ne

Přečti si důvody

Proč studovat na Gymnáziu?

Komplexní příprava

Získáš skvělou přípravu nejen na přijímačky, ale také na studium na univerzitě. V rámci přípravy se můžeš také rozvíjet na specializovaných seminářích, kurzech či konferencích.

Jazyková výbava

Ovládneš minimálně dva cizí jazyky – angličtinu a němčinu nebo ruštinu. V jazykových kroužcích můžeš přidat francouzštinu a latinu. Navíc můžeš získat mezinárodní certifikáty z angličtiny.

Všeobecný přehled

Získáš všeobecný přehled z přírodovědných i humanitních oborů. Zlepšíš své kritické myšlení, analytické dovednosti a schopnost argumentace.

Zážitkové učení

Čeká tě množství výletů a exkurzí – učení zážitkem přinese širší rozhled, nové znalosti i nezbytné zkušenosti.

Moderní vybavení

Dostaneš vše, co je potřeba pro tvé studium a rozvoj – notebook do dvojice, kvalitní Wi-Fi připojení po celé škole, multimediální třídy s interaktivními tabulemi a dobře vybavené přírodovědné učebny.

Umělecký rozvoj

Baví tě umění a rád/a tvoříš? Ateliéry jsou otevřeny všem našim studentům v rámci kroužků. Neboj se a začni tvořit!

Příprava umělců

Pokud tě láká studium na vysoké umělecké škole, budou se ti hodit večerní ateliéry, kde ti pomůžeme s přípravou.

Expertní hosté

Do výuky pravidelně zveme odborníky z různých oblastí – neuniknou ti tak současné trendy ani inspirace.

Ekologie

Klademe důraz na ekologii – realizujeme environmentální projekty, třídíme odpad, pořádáme různé exkurze a spolupracujeme s ochrannou stanicí Pavlov.

Co tě čeká ve třetím ročníku?

Vybereš si své zaměření!

Všeobecné zaměření

Získáš všeobecný přehled v přírodovědných i humanitních oborech. Ve třeťáku si zvolíš semináře, které ti pomohou nejen s přípravou na maturitu, ale i s profilací na vysokou. Zaměření ti sedne, pokud si ještě nejsi jistý/á, jakým směrem se chceš vydat a chceš mít otevřené všechny možnosti. Snadno tak můžeš pokračovat na jakoukoliv vysokou – od medicíny přes právo po strojírenství a informatiku.

Podívej se na předměty

Pedagogické zaměření

Získáš všeobecný přehled a od třeťáku si osvojíš základy pedagogiky, psychologie nebo péče o děti. Kromě toho budeš mít praxi v mateřské škole. Příprava ti pomůže s přijímačkami i studiem na pedagogické vysoké škole. Pokud máš rád/a děti a už teď víš, že se chceš věnovat jejich výchově a vzdělávání, tak je pedagogické zaměření ideální volbou.

Podívej se na předměty
A co po škole?

Kde se uplatníš?

S všeobecným přehledem a všemi znalostmi a zkušenostmi, které získáš, budeš mít otevřené dveře na jakoukoli vysokou školu. A je úplně jedno, jestli se toužíš po kariéře právníka, doktora, vědce, učitele nebo třeba matematika. S pedagogickým zaměřením budeš mít navíc jednodušší přechod na pedagogickou vysokou školu.

Image
Image
Image
Image
Image
Přečti si zkušenosti těch nejpovolanějších

Co o nás říkají absolventi?

Image

Lucie Chmilová

studentka Gymnázia
Protože se chci v budoucnu stát učitelkou na prvním stupni ZŠ, přihlásila jsem se na gymnazijní obor předškolní pedagogika a pedagogika volného času. Pevně věřím, že si osvojím vědomosti, dovednosti, postoje a hodnoty a využiji je nejen v osobním, ale i profesním životě. Na Akademii se mi líbí příjemné, spíše rodinné prostředí školy, ve kterém se všichni známe a vzájemně si pomáháme. Skvělé zázemí školy a skvělý kolektiv je to, proč se zde na Akademii cítím spokojeně a také bezpečně. Věřím, že i další roky strávené na Akademii pro mě budou šťastným obdobím, na které budu jednou velmi ráda vzpomínat.
Image

Monika Mrkvičková

studentka Gymnázia
Letošní rok jsem maturantem na této škole. Za celé ty skoro čtyři roky mi Akademie otevřela spoustu nových možností. Například díky dnům otevřených dveří, kterých jsem se aktivně účastnila, jsem se i přes svou sociální úzkost naučila komunikovat s cizími lidmi. Během běžných školních dní mě škola naučila komunikovat i s lidmi, se kterými třeba úplně nevycházím nebo se zkrátka nemusíme. Naučila mě také práci v týmu, která se určitě bude do mé budoucí školy a práce hodit.Co mě zaujalo na Akademii hned první den, co jsem na ní nastoupila, bylo zázemí. Musím říct, že jako jedna z mála škol máme školní areál, budovy a učebny opravdu moc hezky a prakticky zařízené. Za ty roky mě Akademie určitě posunula vpřed a po maturitě na ni budu vzpomínat jen v dobrém.
Image

Daniel Panský

Absolvent Gymnázia, voják z povolání (Agentura vojenského zdravotnictví)
Gymnázium Světlá n.S. je pro mě stále srdeční záležitost díky skvělému přístupu vyučujících k nám studentům. Na tuto školu vzpomínám rád nejen kvůli přátelské atmosféře, ale také proto, že díky tomuto studiu jsem byl schopen udělat přijímací zkoušku na VŠ, mám zajímavé zaměstnání, velmi dobře ovládám anglický jazyk, dokáži se orientovat v různých situacích. Cítím se velmi dobře připraven na život.
Image

Mgr. Pavla Boušková (Cimburková)

Absolventka Gymnázia, speciální pedagog
Na gymnáziu jsem nejvíce cenila zapálení aprobovaných učitelů, kteří vždy věděli, jak učivo předat. Na vysoké škole jsem v rámci své aprobace (přírodopis a výchova ke zdraví na Univerzitě Palackého v Olomouci) nejvíce využila informace z biologie, a to včetně zážitků a dovedností, které mi dal tehdejší kroužek "Sedm mil", na který ráda vzpomínám.
Image

Mgr. Bc. Markéta Krajíčková (Výborná)

Absolventka Gymnázia, terapeut ve Věznici Světlá nad Sázavou
Až s odstupem několika let si plně uvědomuji, jakým důležitým milníkem v mém životě studium na světelském gymnáziu bylo. Díky všeobecným znalostem, které jsem během těch čtyř let měla možnost načerpat, jsem zvládla přijímací zkoušky na vysoké školy, které jsem si vybrala, a později se tak mohla věnovat práci, která mě naplňuje. Gympl byl pro mě startem do celého mého života, jaký teď žiju. Na závěr musím zmínit přátele, které mi studium na zmiňované škole dal a se kterými se dodnes vídám. Také spoustu skvělých, přátelských a lidských profesorů, na které ráda vzpomínám. 
Image

Mgr. Petr Čihák

Absolvent Gymnázia, učitel ZŠ Komenského Světlá nad Sázavou

Jsem člověk, který má rád také školní aktivity mimo školu. Na škole se mi líbila široká nabídka různých sportovních kurzů, kulturních výletů, exkurzí a expedic. Lyžařským kurzem počínaje, vodáckým či cyklistickým konče. Do zahraničí byla příležitost vycestovat díky programu DofE (dříve EDIE) prostřednictvím expedic, nebo využít zájezdů. Na všechny nesmírně rád vzpomínám, moc jsem si je užil, a jelikož aktuálně spolupořádám kurzy na základní škole, tak z nich částečně i dodnes čerpám. 

Image

Anhelína Shynkar

studentka Gymnázia

Nyní může být akademie nazývána mým druhým domovem. V mém životě zaujímá významné místo. Ona mi většinou určuje denní rozvrh, co dělám. Výjimečnost mé akademie spočívá v tom, že jen my máme učitele, kteří dokážou najít přístup ke každému studentovi. Na každé lekci do nás investují velkou část své duše. Bez znalostí dnes člověk nebude moci žít v žádné zemi na světě. Také se mi moc líbí atmosféra, která zde panuje. Líbí se mi, že akademie všechny spojuje do přátelského kolektivu, že s námi učitel komunikuje jako s kamarádem, pokud něco není jasné, rád vše vysvětlí. Studovat na naší akademii je příjemné a pohodlné.

Image

Mgr. Veronika Rakušanová (Běhalová)

Absolventka Gymnázia, sociální pracovnice věnující se práci s osobami s postižením

Při výběru střední školy jsem neměla zcela jasno, jakým směrem bych se chtěla jednou profesně vydat. Zajímalo mě více oborů, proto jsem se rozhodla pro gymnázium, které mi dalo výborný základ nejen pro studium na vysoké škole, ale vlastně celý život. Široké znalosti, poctivá příprava, občas také náročný systém požadavků na výstupy, to vše mi pomohlo se dobře připravit na další studijní dráhu, ale také se profilovat. Aby to však nebylo jen o výsledcích, velmi ráda i dnes vzpomínám na své spolužáky a pedagogy, kteří mě v mnohém inspirovali. Zvláště ti, díky jejichž zapálenosti (a mnohdy také originálnímu přednesu) mám některé vědomosti či poučení "vytetované" v paměti. A s úsměvem na tváři si je často vybavím i dnes...

    Rozvíjej se v tom, co tě baví.

    Na Akademii Světlá je všechno možné.

    Zjisti jak na přijímačky