Spolupráce s VŠCHT

Vysoká škola chemicko-technologická

Bakalářský vzdělávací program

Konzervování a restaurování objektů kulturního dědictví – uměleckořemes­lných děl

Ve spolupráci s VŠCHT Praha škola zajišťuje praktickou část výuky bakalářského vzdělávacího programu Konzervování a restaurování objektů kulturního dědictví – uměleckořemes­lných děl.

Nutnou podmínkou pro přijetí je úspěšné vykonání talentové zkoušky, při které uchazeč prokáže své předpoklady ke studiu z hlediska výtvarných schopností a z hlediska řemeslných dovedností. Výtvarné schopnosti uchazeče jsou hodnoceny podle deseti přinesených domácích prací a dále podle kresby, malby a modelování plastiky dle zadání (viz. rozpis). Řemeslné dovednosti jsou ověřovány na praktických pracích zadaných podle řemeslné specializace uchazeče.

Více informací na webu VŠCHT

Praha je pro tebe daleko?

Získej titul DiS. na Akademii Světlá

Vyber si obor VOŠ