Image

Ošetřovatel

3letý učební obor

Chceš pracovat s lidmi a dělat jim život lepší? Jako ošetřovatel budeš mít na starosti fyzickou i psychickou pohodu pacientů.

Naučíš se s nimi komunikovat, pomáhat jim s hygienou a stravováním nebo třeba asistovat při léčebných výkonech. Zvládneš jim také pomoct s nákupy, celkovým fungováním domácnosti a postaráš se o to, aby se celkově cítili dobře.


Jak probíhají přijímačky

Podívej se na předměty

KÓD OBORU
53–41-H/01

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Ošetřovatel

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Střední odborné vzdělání s výučním listem

ZAKONČENÍ STUDIA
Závěrečná zkouška

DÉLKA STUDIA
3 roky

FORMA STUDIA
Denní

POČET PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ
10

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Kompletní informace o přijímacích zkouškách zde.

POVINNÁ LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA
Ano

Přečti si důvody

Proč si vybrat obor Ošetřovatel?

Komplexní studium

Zvládneš se postarat o každodenní fungování klienta – ať už půjde o zajištění jídla a pití, pomoc s osobní hygienou, naplánování volného času nebo třeba péči o domácnost.

Rehabilitace těla i duše

Naučíš se udržovat duševní pohodu klienta za pomoci různých technik. Zvládneš s klienty provádět jednoduché rehabilitační cviky jako je polohování nebo dechová cvičení.

Kvalitní praxe

Kromě teorie tě čeká také praxe, kde získáš zkušenosti z reálného provozu – a třeba tam po škole zůstaneš pracovat, tak jako většina našich absolventů.

Práce, která má smyl

Budeš pomáhat těm, kteří to nejvíce potřebují. Tvá práce bude mít opravdový smysl, který jinde nenajdeš.

Odborníci ve výuce

Do výuky pravidelně zveme odborníky z oblasti zdravotnické a sociální péče – čekají tě tematické besedy, projektové dny i workshopy.

Pokračuj ve studiu

Pokud ti učení půjde a budeš si chtít dodělat maturitu, můžeš pokračovat ve studiu maturitního oboru Sociální činnost.

Zdravotnické základy

Naučíš se asistovat při převazech, odběru biologického materiálu, péči o katétry a pracovat s dokumentací pacienta. Dozvíš se základy ošetřovatelské péče na interním, chirurgickém, gynekologicko-porodnickém a dětském oddělení nemocnice.

Empatie jako základ

Posuneš se také jako osobnost – naučíš se přistupovat ke klientům bez předsudků a vyjádřit jim přiměřenou empatii, zlepšíš své komunikační dovednosti a osvojíš si profesní etiku.

Relaxuj uměním

Baví tě umění a chceš si osvojit různé výtvarné techniky, které můžeš využít při práci s klienty? Ateliéry jsou otevřeny všem našim studentům v rámci kroužků. Přijď se inspirovat.
A co po škole?

Kde se uplatníš?

Ošetřovatele budou potřebovat ve zdravotnických a sociálních zařízeních – v nemocnicích, v léčebnách dlouhodobě nemocných nebo v domácí ošetřovatelské péči. Uplatnění najdeš také ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením nebo třeba v domovech pro seniory. Práci budeš mít domluvenou dřív, než skončíš školu. Je jen na tobě, kde se rozhodneš měnit životy lidí k lepšímu.

Image
Image
Image
Image
Image
Přečti si zkušenosti těch nejpovolanějších

Co o nás říkají absolventi?

Image

Vojtěch Vybíral

Absolvent oboru Ošetřovatel, pracovník v nemocnici Jihlava

Na Akademii ve Světlé nad Sázavou jsem v letech 2015 – 2018 studoval obor ošetřovatel. Tyto roky na škole byly pro mě velmi krásné. Škola mi dala vzdělání, které jsem potřeboval, a zároveň jsem prožil 3 roky na internátu, který mě naučil, jak se o sebe v životě postarat a být soběstačný. Na škole jsem byl moc spokojený. Když se dnes sejdeme s bývalými spolužáky, ale i kamarády z internátu, tak se shodneme, že bychom se nejraději zase vrátili a prožili všechno znovu. Po ukončení studia jsem nastoupil do nemocnice v Jihlavě na oddělení operačních sálů, kde pracuji dodnes. Rád bych poděkoval všem učitelům a vychovatelům za hezké vzpomínky a trpělivost s námi.

Image

Michal Hájek

Absolvent oboru Ošetřovatel, Sociální činnost a VOŠ, student JAMU, edukátor, marketing manager a podnikatel

Akademie je svoboda! Co si víc přát než školu, která vás bude respektovat a bude vám fandit. Nikdy jsem nebyl typický student. Měl jsem i své projekty, kterým jsem se věnoval, a škola mi v tom nikdy nebránila. Ba naopak. Snažila se mi co nejvíce vyhovět. Na Akademii jsem studovat celkem osm let. Nejprve učební obor ošetřovatel, dále jsem získal vzdělání v maturitním oboru sociální činnost a své působení na škole jsem úspěšně zakončil v roce 2023 absolutoriem na VOŠ. Škola mi dala i vzala mnohé, ale více mi spíše dala. Studium pro mě bylo náročné. Když máte správný mindset, zvládnete i to, v čem vás ostatní podceňují. A to je právě ten důvod, proč budu na Akademii vždy vzpomínat jen v tom nejlepším.

    Chceš se stát Ošetřovatelem?

    Podívej se, co pro to musíš udělat. 

    Zjisti jak na přijímačky