Titul Učitel Vysočiny 2023 putuje do naší školy

Vedení školyAktuálně, Novinky

Oceněným je výtvarník MgA. Vlastimil Šenkýř z Ateliéru design interiéru

Na ocenění jsou pedagogové navrhováni vedením svým škol a z nominovaných vybírá odborná komise. Desítka oceněných učitelů si letos cenu převzala v pátek 13. října 2023 v historické aule Vysoké školy polytechnické Jihlava. Cílem ankety je podpořit prestiž učitelského povolání a zvýšit povědomí o náročnosti pedagogické práce.

MgA. Vlastimil Šenkýř absolvoval Vyšší odbornou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, bakalářský titul získal na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni v oboru Produktový design, má také jeden magisterský titul na téže fakultě v oboru Kov a šperk a druhý magisterský titul na UMPRUM v Praze v oboru Sklo. V průběhu studií absolvoval různé stáže v ČR i cizině, patří mezi ně například berlínské studio Radian. Po absolvování studií pracoval 3 roky v Dechem studiu a zároveň začal působit jako pedagog u nás. Mimoto se věnuje své vlastní tvorbě, kterou každoročně prezentuje v ČR i zahraničí. Velice rád spolupracuje s dalšími umělci – Kombo studio, Takavete studio, Shakakree aj.

Takto popisuje svůj pedagogický postup: „Studentům se snažím svým přístupem předat to, co jsem se za dlouhá léta praxe naučil, své know-how. Snažím se vyvarovat tendencí, které mně samotnému jako studentovi příjemné nebyly, a naopak prosadit ty, které jsem postrádal. Dnešní zvláštní doba vyžaduje i jiné postupy než dříve. Důležité je mít nejen talent a píli, ale také umět svůj přístup obhájit a správně propagovat. Průprava pod mým vedením obnáší nahlédnutí do konceptuálního přemýšlení, studenti si zkusí rešerše, realizace, focení, prezentace a obhájení svých vizí. Celkově se snažím nastínit, jak život v tomto odvětví probíhá po absolvování studií. Spolupracovat se studenty je pro mě škola, která mě obohacuje, protože díky nim získávám cenné zkušenosti.“

Vlastimil Šenkýř se ve své tvorbě věnuje sklu, keramice a šperku; u všech tří zaměření zkoumá možnosti těchto materiálů pomocí různých pokusů a experimentů. K jeho zatím posledním výtvarným úspěchům patří ocenění ze září letošního roku. Na mezinárodním festivalu Czech design week v Praze získal Zvláštní cenu festivalu za experimentální přístup v nové kolekci Sugar.

Je již třetím držitelem titulu Učitel Vysočiny v naší škole a my mu k jeho zaslouženému úspěchu gratulujeme.

Viz též

https://havlickobrodsky.denik.cz/zpravy_region/ucitel-vysociny-2023-anketa-oceneni.html https://www.kr-vysocina.cz/vysocina-zna-jmena-deseti-nejlepsich-pedagogu-z-kraje/d-4122717