VÝSLEDKY TALENTOVÉ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Vedení školyAktuality o studiu, Aktuálně

Vážení rodiče, vážení uchazeči, zde najdete výsledky talentové zkoušky.

Pořadí uchazečů je stanoveno takto:

Podle počtu získaných bodů v talentové zkoušce a po přičtení bodů ze znalostní části (motivační pohovor a známky ze ZŠ) je sestaveno pořadí žáků na jednotlivých oborech. Podmínkou k úspěšnému splnění talentové zkoušky do výtvarného oboru je získání minimálně 30 bodů z 60 celkově možných. Podmínkou k úspěšnému splnění talentové zkoušky do uměleckořemeslného oboru je získání minimálně 25 bodů z 60 celkově možných.

V případě rovnosti celkového počtu bodů rozhoduje o přijetí vyšší počet bodů, a to v pořadí – kresba, modelování, motivační pohovor, domácí práce, známky ze ZŠ.

Pokud budete mít nějaké dotazy, kontaktujte mě na koterova@akademie-svetla.cz nebo na 730 571 908. Helena Kotěrová