ZKOUŠKY PRO ZÍSKÁNÍ KONCESE PRO POHŘEBNÍ SLUŽBU

Helena KotěrováAktuálně, Důležité informace

K provozování koncesované živnosti pohřební služby jsou potřeba dva diplomy

Pro provozování koncesované živnosti pohřební služby je nutné získat dva diplomy o úspěšném absolvování státních zkoušek, které se předloží živnostenskému úřadu.

Zkoušky, které můžete během dvou dnů získat na naší škole.

Dle domluvy lze obě zkoušky zvládnout v počtu až pěti kandidátů.

Kromě těchto povinných zkoušek nabízí naše škola ještě zkoušku další – Smuteční řečník a obřadník .

Státní zkoušky ověřující nejen teoretické znalosti, ale i praktické dovednosti podnikatelů a jsou jediným zákonným prostředkem k získání koncesované živnosti pohřební služby.

[* file:form/prihlaska-ke-zkousce.pdf .(Přihláška ke zkoušce) *]