Zapojili jsme se do soutěže Přírodovědný klokan

Vedení školyAktuálně, Novinky

Krásné 2. místo Květy Kosinové v okresním kole

Dne 10. 10. 2023 se studenti tříd 1.G a 2.G zúčastnili okresního přeboru soutěže Přírodovědný klokan. Ta probíhá v říjnu ve dvou kategoriích: kategorie KADET je určena žákům 8. a 9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, v kategorii JUNIOR soutěží žáci 1. a 2. ročníků SŠ. V kategorii Junior se soutěže zúčastnilo v okrese Havlíčkův Brod 302 žáků. Naše studentka druhého ročníku gymnázia Květa Kosinová obsadila krásné 2. místo se ziskem 89 bodů. Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci našeho Gymnázia.