Suverénní 1. místo na soutěži kovářských škol a učilišť v Dobřívi

Vedení školyAktuálně, Novinky

Naši žáci obstáli mezi staršími a zkušenějšími žáky z několika středních škol a učilišť v ČR

V sobotu 18. 5. 2024 se na Vodním hamru v Dobřívě konal 31. Hamernický den. Jedná se o tradiční setkání uměleckých kovářů, podkovářů, nožířů, mečířů, platnéřů a zbrojířů.

Studenti kovářských středních škol a učilišť se utkali v následujících disciplínách:

• Soutěž ve volné tvorbě: Této soutěže se účastní dvojice učňů. Tématem letošního ročníku soutěže byla výroba stojanu na lano do expozice místního muzea. Na výrobu díla měla dvojice časový limit 5 hodin. Dvojice musela dodržet několik parametrů, jako je použití zadaného výchozího materiálu, začlenění všech povinných kovářských prvků a dodržení rozměrů stanovených technickým výkresem. Součástí prezentace musel být i výkres, ze kterého je jasně čitelné, jak se dvojice rozhodla spojit držák provazu a základnu stojanu. V soutěži se hodnotila aplikace vybraných kovářských postupů a estetické hledisko u funkčního výrobku. Jak si vedli naši žáci? Slovy hodnoticí komise: „Na 1. místě zazářili Jiří Rosecký a Jiří Wasserbauer z Akademie Světlá nad Sázavou.“ Gratulujeme!

• Soutěž zručnosti: Této soutěže se účastní jednotlivci, kteří v časovém limitu 5 minut vykovají sérii hřebíků z kruhové oceli. Aby byl takový hřebík hodnocen, musí splňovat určitá kritéria, například postupně se ztenčující čtyřhranný hrot o délce 50–60 mm nebo hlavičku přiměřené velikosti. Hodnotí se kvalita řemeslného provedení, počet kusů a tvarová a rozměrová vyrovnanost celé série. Svou zručnost oba naši žáci prokázali na výbornou a žák prvního ročníku, Jiří Wasserbauer, dokonce vybojoval 2. místo.

Nutno dodat, že naši kováři obstáli mezi staršími a zkušenějšími žáky z několika středních škol a učilišť v České republice. Toto ocenění přijali s pokorou a radostí a my doufáme, že nám tito žáci 1. a 2. ročníku ještě budou mít mnoho možností dokázat, co v nich je!

Fotografie pořídili: Václav Marian, muzejní fotograf; Eliška Havránková, učitelka odborných předmětů